המערכת מהווה חלק אינטגרלי מההובלה הערכית והחברתית בקיבוץ, תוך הענקת גמישות רבה יותר במערכת הכספים והתנהלות מול חברים. היא משרתת את הקהילה הקיבוצית ומהווה חלק אינטגרלי מההובלה הערכית והחברתית בקיבוץ, כולל:

  • פתרונות מתקדמים עם חווית משתמש עדכנית לניהול הקיבוץ
  • כלי עזר ניהוליים לשיפור השליטה והבקרה באמצעות דשבורד
  • תמונת מצב של החבר בלחיצת כפתור בנייד
  • עשרות פתרונות מתמחים לענפי המשק בקיבוץ

קיבוץ גבעת חיים, שנוסד בשנת 1952, מונה כיום כחמש מאות חברים אשר חלקם עובדים בקיבוץ בתחומי החקלאות, התעשייה, החינוך, השירותים, וכן במסגרת עסקים קטנים וחלקם עובד מחוץ לקיבוץ. בשנים האחרונות המבנה החברתי-כלכלי של הקיבוץ השתנה לדגם של "קיבוץ משתנה" בו מופרד הקיבוץ לקהילה עסקית וקהילה חברתית וכן בוצעה הפרטה מוחלטת של כל המערכות. חברי הקיבוץ כיום חייבים לדאוג לפרנסתם בהכנסות ובהוצאות. מערכת מיסוי פנימית מממנת את פעילות המוסדות המנהליים וסיוע לחברים הזכאים לכך על פי החלטות הקיבוץ. בנוסף, קיימת קופה לעזרה הדדית הממומנת על ידי מס מיוחד המוטל על כל חבר וחבר.

בעקבות התמורות במבנה הקיבוץ, עלה הצורך לבצע החלפה של מערכת הכספים וההתנהלות מול חברים. לצורך כך בוצע פיתוח לחישוב המס לעזרה הדדית.

חיובים פנימיים מתבצעים בקיבוץ בהסתמך על מס חבר. על פי ההכנסה של אותו חבר קיבוץ מתקבלת החלטה אילו הכנסות חייבות במס ואיזה סכום גובים. לפי מודל זה, לוקחים את כל הכנסות החברים ומחשבים מס היזון: מס שהקיבוץ גובה לפי הכנסות של כל חבר. (בדומה למס ששכיר משלם מתוך משכורת).

המערכת הקודמת יכלה להפיק דוחות סטנדרטיים בלבד. במערכת החדשה אנו יוצרים מודל גמיש שמסוגל לחשב מספר רב של רמות מס ולבצע סוגים שונים של התחשבנויות. למשל, הפקת דו"ח שיאפשר לזהות עובדים "כפולים" (חבר עובד בקיבוץ וכן מחוץ לקיבוץ ומקבל תלושי שכר נפרדים משני המקורות השונים).

כמו כן, ניתן יהיה להגדיר הכנסות קשורות בהן ניתן לקלוט סכומים שיתווספו /יופחתו מהנטו החייב במס איזון או הכנסות שלא משתתפות בחישוב המס אצל חבר מסוים בלבד. כמו כן, ניתן להכין קובץ לקליטת פקודת יומן המועברת להנהלת החשבונות. הפיתוח הייחודי שיבוצע עבור גבעת חיים מאוחד הוא הרחבה של מודול משאבי אנוש הקיים בגרסת OneView. ניתן באמצעותו למשל להזין הכנסות או תנועות כספיות ועליהם לחשב אחוזים במטרה לחייב את החבר במס המוגדר על ידי הקיבוץ או לזכותו.

זהו מודול דינאמי עם גמישות מלאה שיכול להתאים הן למגזר הקיבוצי והן למגזר העסקי