Galooli הינה חברה בינלאומית המפתחת ומייצרת מערכות לשליטה ובקרה של נכסים מרוחקים. החברה בחרה ב- One1 ליישום מערכת NetSuite כאשר הפרויקט כלל יישום של מודולים לניהול לקוחות, לוגיסטי, פיננסי ושירות.