במועצה המקומית שהם ישנם 150 משתמשי קצה במערכות המחשוב. הנהלת המועצה בחרה ב-ONE לביצוע פרויקט הסבת מערכות שרתים פיסיים לסביבת וירטואליזציה בתצורת שרידות מלאה, כולל שדרוג סביבת מיקרוסופט באופן מלא.