ONE וטלדור מערכות הודיעו  על מיזוג בין שתי החברות.

החיבור של חברה מוערכת כמו טלדור ל – ONE, הוא הזדמנות להמשיך ולהוביל את תחום שירותי טכנולוגיות המידע בישראל. עדי אייל, מנכ״ל ONE, מסר: ״לשתי החברות יש פוטנציאל אדיר. הן פועלות אמנם באותו ענף, אך משלימות אחת את השנייה בתחומי פעילותן, כך שהחיבור ביניהן ייצור מכפיל כוח משמעותי וארוך טווח, וטומן בחובו הזדמנויות משמעותיות להמשך התפתחות וצמיחה למנהלי ועובדי שתי החברות". המיזוג יתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי שבסיומו וואן טכנולוגיות תחזיק במלוא המניות של טלדור. עם מחזור שנתי מצרפי של כ- 2.5 מיליארד שקל וכ- 6,500 עובדים, תהווה הקבוצה הממוזגת את אחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שרותי טכנולוגיות המידע בישראל עם המגוון הרחב ביותר של טכנולוגיות , פתרונות תוכנה ותשתיות ונוכחות בכל מגזרי המשק .
עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות, מסר: "מיזוג טלדור לוואן הינו אירוע משמעותי, מרגש ובעל פוטנציאל אדיר לשתי החברות, עובדיהן ולקוחותיהן. מדובר על חברות הפועלות אמנם באותו ענף, אך משלימות אחת את השנייה בתחומי פעילותן, כך שהחיבור ביניהן ייצור מכפיל כוח משמעותי וארוך טווח, וטומן בחובו הזדמנויות משמעותיות להמשך התפתחות וצמיחה למנהלי ועובדי שתי החברות. אני בטוח שעובדי טלדור ימצאו בית חם ופוטנציאל רב למימוש עצמי בקבוצה הממוזגת. ביחד נתמודד על הובלת שוק טכנולוגיות המידע בישראל תוך שאנו ממשיכים במחויבות עמוקה ובנחישות להיות הגוף המקצועי והמוביל בענף."

נתי אברהמי, מנכ"ל טלדור, מסר : "מדובר בשתיים מהחברות המובילות בשוק , לשתיהן הישגים רבים , פתרונות עסקים מגוונים ונוכחות במרבית השוק הישראלי . החברות משלימות זו את זו בתחומים רבים, בשתיהן צוות עובדים ומנהלים מעולה, ואני מאמין שהקבוצה הממוזגת תצליח ותישם את המשפט "אחד ועוד אחד שווה שלוש".