ניהול המרכז הטכני בקוקה קולה . כלנית מתמחה בהקמה וניהול מרכזי תמיכה טכנית. בחברה בינלאומית זו, מנהלת כלנית את מרכז התמיכה הטכני כבר מספר שנים.

בעקבות הצלחת ניהול המרכז הטכני, הוחלט "לשכפל" את ההצלחה ולהרחיב את הפעילות ל"מרכז תפעול",

שיכלול בתוכו גם את צוות ההפעלה של חדר המחשב. הצוות יעסוק בתפעול המחשוב, הרצת תהליכים, בקרה ומעקב ביצועים.