יגאל פדאל ,מנהל חטיבת מערכות מידע:

"מערכת Oracle ERP עונה על כל הצרכים הייחודיים שלנו בתחום. הבחירה ב- One1 כמיישם נעשתה לאחר בדיקה מעמיקה, ואכן One1 עמדה ביעדים שהצבנו לעצמנו".