עיריית פתח תקווה – טאבו

בניית טופס אישור לטאבו חכם – אשר מחליף טופס טיולים ידני, בלא צורך בנייר. הפרויקט מנע אובדן טפסים, ועושה שימוש במנוע BPM. התושבים מעודכנים במייל וב SMS בסטטוס פנייתם לאורך התהליך ובאופן שוטף.