ONE שילוב מערכות ניהלה את הפרויקט להעברת מרכז נתונים עם כ-300 שרתים, מערכי אחסון וגיבוי, וכן את העברת המחסנים, חדר הכושר וציוד הקצה של העובדים, לרבות התקנת כל הציוד בבניין החדש ובדיקת תקינות

חברת ONE העבירה בהצלחה את מרכזי הנתונים ומערך הגיבוי והאחסון של SAP לבניין החדש ברעננה. חטיבת 'ONE שילוב מערכות' ניהלה את הפרויקט, שבמסגרתו הועברו לבניין החדש של SAP מרכז נתונים עם כ-300 שרתים, מערכי אחסון וגיבוי, וכן כל המחסנים, חדר הכושר וציוד הקצה של העובדים. הפרויקט כלל גם התקנה של כל הציוד בבניין החדש, ביצוע בדיקת תקינות, ואחריות מלאה על ההובלה מקצה לקצה. פרויקט ההובלה בוצע בהצלחה, תוך עמידה במסגרת הזמן וברמת האיכות והתקציב שהוקצו לו, ולשביעות רצונם של ראשי מחלקות המחשוב וה-Facility ב-SAP.

אורן מזרחי, סמנכ"ל אגף מיקור חוץ, ONE שילוב מערכות: "המעבר של SAP לבניין החדש ברעננה בוצע תוך הקפדה על רמת איכות מקסימלית. שמחנו לקחת חלק חשוב בפרויקט ולסייע ל-SAP להעתיק למעונם החדש את ציוד המחשוב הקריטי ושאר היבטים לוגיסטיים באופן מקצועי, בטוח ומהיר, עם downtime מינימלי ביותר".