חגית רוסו, חשבת בחברת Cybereason

"ביננו ובין צוות הפרויקט מחטיבת NetSuite ב –One1 , נוצרה שותפות שהוכיחה את עצמה מהרגע הראשון. המקצועיות של הצוות נתנה לנו בטחון בביצוע הפרויקט. הצוות של חטיבת ה NetSuite ב –One1  ליווה והנחה אותנו לכל אורך הפרויקט וניכר הידע והשליטה של הצוות במערכת NetSuite."