חברה בינלאומית ללימודים מקוונים באינטרנט עם 200 משתמשי קצה, בחרה ב-One1 להחלפת מערכות האחסון והטמעת שרתים ומערכות תקשורת.