Dalet Digital Media, מהחברות המובילות בתחום האודיו, וידאו, ומולטימדיה, מספקת פתרונות תוכנה לתעשיית השידור, סוכנויות ממשלתיות, תאגידים ומוסדות חינוך.

מזה מספר שנים, החברה נעזרת בשירותי ה- Offshore של ONE עבור צוותי הפיתוח ובדיקות התוכנה.

תהליך ייצור ה- workflows media  התייעל והתפוקה עלתה- תוך חסכון בעלויות ותקורות של מתחמי פיתוח וגיוס משאב אנושי איכותי וזמין ובעלויות משתלמות