SIRIN LABS  בחרה ב One1Global בהקמת בצוות מחקר ופיתוח ובאיתור מהנדסי פיתוח מהמוכשרים ביותר באירופה בתחומי ה  Mobile על גבי פלטפורמת אנדרואיד. במהלך הפרויקט נוסף צוות בדיקות תוכנה ובכך One1Global מעניקה ללקוח פתרון מלא במקום אחד ביעילות גבוהה ואיכות טכנולוגית אנושית.